Onze repetities zijn weer begonnen

We zijn weer gestart met de repetitie in de Zuiderkerk te Drachten. Gezien alle aanpassingen in de kerk zien we genoeg mogelijkheden om weer veilig te kunnen starten met zingen. We hebben onze besluit genomen op basis van de geldende protocollen van de korenbonden en de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Mochten die voorschriften worden gewijzigd, dan ontstaat er een nieuwe situatie die tot nieuwe afspraken zal leiden.

Concertkoor Gloria Deo

Sinds 1 augustus 2019 is onze naam gewijzigd in 'concertkoor Gloria Deo'  De naam is gewijzigd omdat wij de laatste jaren, naast de bekende oratoria, ook vele andere werken hebben uitgevoerd. Bijvoorbeeld onze opera uitvoeringen in 2018. Wij vinden het belangrijk  herkend en bekend te worden als koor dat graag een muzikale uitdaging aangaat.

Meedoen?

Wilt u graag een keer komen luisteren of meezingen op een van onze repetities dan kunt u ons bellen of e-mailen. Bij sommige uitvoeringen is er gelegenheid om als gast mee te zingen. Enige zangervaring is dan wel gewenst. Een stemtest bepaalt of u kan meedoen met de uitvoering.

Meer informatie kunt u vinden onder het kopje ‘Over ons koor’.

De repetitietijden zijn op woensdagavond van 19:45 tot 21:45 uur in De Arke kerk aan de Flevo te Drachten.